اتفاقی عجیب در جریان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک

در جریان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک اتفاقی جالب و عجیب برای شاهرخ شهنازی رخ داد.

ادامه مطلب

view:36 منبع: افکار - 6 ماه پیش