اتحادیه اروپا گوگل را ۵ میلیارد دلار جریمه کرد

اتحادیه اروپا جریمه‌ای نقدی معادل ۵ میلیارد دلار به دلیل نقض قوانین رقابتی علیه شرکت آمریکایی گوگل درنظر گرفت.

ادامه مطلب

view:26 منبع: 55 آنلاین - 3 ماه پیش