اتاق بازرگانی اصفهان یکی از چهار اتاق برتر جهان

اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان در جمع چهار اتاق بازرگانی برتر جهان قرار گرفت.

ادامه مطلب

view:75 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش