ابلاغ نظامنامه انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید بر اجرای دقیق شیوه نامه و مفاد قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ترابر نیوز: امروزه برگزاری انتخابات، یکی از مهم ترین اقدامات در راستای گزینش نمایندگان و مدیرانی شایسته و کاردان با پشتوانه مردمی است و انتخابات هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، مهم ترین و اساسی ترین نقطه تصمیم گیری جمعی مهندسان ساختمان عضو سازمان، در هر دوره این نهاد بزرگ حرفه ای با عمری بیش از دو دهه است.

ادامه مطلب

view:17 منبع: ترابر نیوز - 3 ماه پیش