ابقای شهنازی در دبیرکلی کمیته با رای جالب دور دوم

علی نژاد در دور دوم تنها 20 رای آورد که این موضوع بسیار عجیب است چراکه علی نژاد حتی آرای دور نخست خود را تکرار نکرد و گویا در بین دو مرحله رای گیری؛ تعدادی از موافقان علی نژاد از تصمیم اولیه خود پشیمان شدند!

ادامه مطلب

view:75 منبع: تابناک - 10 ماه پیش