آیت الله اعرافی عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی قم شد

آیت الله اعرافی با حکم وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی،به مدت چهار سال عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی قم شد.

ادامه مطلب

view:19 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش