آیا FATF ناقوس مرگ برجام را به صدا در خواهد آورد؟

"اما برای کسانی که هنوز معتقدند برجام می‌تواند علیرغم اقدامات و پیام‌های ترامپ و دولتش نجات یابد، بیانیه محکوم‌کننده جمعه گذشته FATF تقریبا به طور قطعی احیای برجام را در ورای امیدواری قرار داد".

ادامه مطلب

view:30 منبع: 55 آنلاین - 4 ماه پیش