آیا ۲۹ کشور اروپایی با ممنوعیت محصولات تراریخته «فناوری‌هراس» هستند

کشورهای اروپایی سالهاست که با مسئله سلامت محصولات تراریخته دست به گریبان بوده‌اند و پس از منازعات فراوان، به‌صورت رسمی به اعمال ممنوعیت برای این محصولات اقدام کرده‌اند که با منطق مدافعان این محصولات در ایران، باید این کشورها را نیز فناوری‌هراس دانست!

ادامه مطلب

view:214 منبع: افکار - 1 سال پیش