آیا مقام معظم رهبری حقوق برخی پزشکان را نامتعارف می دانند؟

۱۲ سال پیش سلامت مردم را دست یک بنگاه اقتصادی داده و آن را در وزارت رفاه قرار دادند و بعد اسم آن را رفاه گذاشتند، ولی بنده معتقدم حیف اسم رفاه که برای این وزارتخانه انتخاب کردند.

ادامه مطلب

view:159 منبع: جام نیوز - 1 سال پیش