آیا عمل زیبایی بینی حرام است؟ نظر مراجع تقلید

این روزها که جراحی زیبایی رواج یافته، این پرسش برای بسیاری ایجاد شده که نظر مراجع معظم در این باره چیست.

ادامه مطلب

view:114 منبع: تعامل - 1 سال پیش