آیا عمل زیبایی بینی حرام است؟

این روزها که جراحی زیبایی رواج یافته، این پرسش برای بسیاری ایجاد شده که نظر مراجع معظم در این باره چیست.

ادامه مطلب

view:144 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش