آیا زنان پیامبر معصوم‌اند؟

بیش از ۷۰ حدیث که بیشتر از اهل سنت است اقرار دارد که «اهل البیت» شامل، رسول خدا (ص) و حضرت علی (ع) و فاطمه زهرا (س) و امام حسن و امام حسین(ع) می باشد.

ادامه مطلب

view:24 منبع: جهان - 3 ماه پیش