آیا بومی نبودن نسخه های حمایت از تولید ، منجر به رفع موانع تولید در گلستان می شود ؟

تولید کنندگان گلستانی روند حمایت های انجام شده برای تسهیل در چرخه تولید را مفید و کاربردی نمی بینند.

ادامه مطلب

view:102 منبع: باشگاه خبرنگاران - 10 ماه پیش