آیا «صعود به مرحله حذفی جام جهانی» هدف فوتبال ایران است؟

هدف فوتبال اگر توسعه پایدار باشد و تیم ملی به سیستمی برسد که مدام زایش داشته باشد ایران به آن چیزی که باید رسیده والا که فقط با هدف نتیجه گرایی و صعود به مرحله حذفی جام جهانی به سرنوشت تیم ملی والیبال دچارخواهد شد.

ادامه مطلب

view:83 منبع: عصر ایران - 1 سال پیش