آکواریوم 100میلیاردی در قم اولویت نیست!

اگر قرار است محلی برای تفریح مردم ساخته شود باید پروژه هایی در دست باشد که به نفع و در دسترس همه مردم باشد، با توجه با تراکم جمعیتی در قم، سرانه فضای سبز مخصوصا در مناطق محروم بسیار پایین است و اگر به جای پروژه های گران مانند آکواریوم و باغ پرندگان، بوستان ها و پارک هایی در مناطق مختلف و در دسترس مردم ساخته شود مطمئنا رضایت شهروندان بیشتر جلب خواهد شد.

ادامه مطلب

view:68 منبع: قم فردا - 10 ماه پیش