آيا ۲۹ كشور اروپايي با ممنوعيت محصولات تراريخته «فناوري‌ هراس» هستند

كشورهاي اروپايي سالهاست كه با مسئله سلامت محصولات تراريخته دست به گريبان بوده‌اند و پس از منازعات فراوان، به‌صورت رسمي به اعمال ممنوعيت براي اين محصولات اقدام كرده‌اند كه با منطق مدافعان اين محصولات در ايران، بايد اين كشورها را نيز فناوري‌هراس دانست!

ادامه مطلب

view:158 منبع: 598 - 1 سال پیش