آيا دولت یازدهم بدنبال افزايش نرخ‌دلار است؟ تيرخلاص دلار ٤٠٠٠توماني بر #وعده‌‌های_پوچ پسابرجامي سرپرست اسبق وزارت اقتصاد: افزايش نرخ ارز نشان از اين دارد كه كار برجام تمام شده است

حسين صمصامي در خصوص نقش دولت در افزايش نرخ دلار بيان داشت: يكي از منابع اصلي درآمدهاي دولت ها نرخ ارز مي باشد؛ از طرفي دولت در تامين منابع جاري خود با مشكل مواجه شده و ما ميبينيم كه حقوق كارمندان خود را با تاخير پرداخت مي كند و با توجه كسري بودجه مي توان گفت كه دولت خود خواستار افزايش نرخ دلار است.

ادامه مطلب

view:102 منبع: 598 - 1 سال پیش