آن سرو فرا رفت

کرمان - ایرنا - روزنامه کرمان امروز در شماره 2813 خود با چاپ 'آن سرو فرا رفت' به قلم نادر کریمان به سالگرد پرواز ابدی استاد محمد معین پرداخته است.

ادامه مطلب

view:36 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش

  • خبر مشابه پیدا نشد