آنکارا می‌خواهد ایران و روسیه را با آمریکا و عربستان متحد کند!

«موصل به ساکنانش تعلق دارد. اجازه ندهید خارجی‌ها به آن راه یافته و ترکیب جمعیتی اصلی آن را نابود کنند، زیرا باعث جنگ داخلی جدیدی خواهد شد.»

ادامه مطلب

view:135 منبع: جام نیوز - 2 سال پیش