آموزش قرآن آموزان یزدی در 25 مدرسه قرآنی

آمورش مقدمات تجوید، قرائت، حفظ به دانش آموزان آموزش از جمله مباحث این کلاسها برشمرد.

ادامه مطلب

view:20 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش