آموزش و پرورش خراسان رضوی 13هزار و 800 نیرو کم دارد

مشهد- ایرنا- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این استان در سال تحصیلی پیش رو با کمبود 13 هزار و 800 نیرو مواجه است.

ادامه مطلب

view:51 منبع: ایرنا - 4 ماه پیش