آموزش و پرورش حدود ١٠ هزار میلیارد تومان کسرى بودجه دارد هزار مدرسه در تهران بافت فرسوده دارد

بودجه آموزش و پرورش در سال ٩٦ حدود ٣٦ هزار میلیارد تومان و در سال جارى ٤٢ هزار میلیارد تومان است که با این حساب آموزش و پرورش حدود ١٠ هزار میلیارد تومان کسرى بودجه دارد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: ویستا - 4 ماه پیش