آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی به پرسنل شهرداری

قوانین راهنمایی و رانندگی به پرسنل شهرداری منطقه 18 آموزش داده شد. - باز آموزی قوانین راهنمایی و رانندگی توسط سرگرد باباپوران رییس دایره آموزش و توسعه فرهنگ ترافیک منطقه 18 این پلیس صورت گرفت. هدف از این آموزش ها کاهش تصادفات است که این دوره برای پرسنل و پیمانکاران خدمات شهری ناحیه 7 شهرداری منطقه 18 برگزار شد. منبع:مهر منبع خبر: شهردار آنلاین دسته بندی خبر: اجتماعی

ادامه مطلب

view:35 منبع: قطره - 4 ماه پیش