آموزش رفتار قبل از دانش در مدارس ژاپنی!

سیستم آموزش ژاپن باور دارد، تمیز کردن مدرسه و هر کار دیگری که دانش‌آموزان گروهی انجام می‌دهند به آنها در مشارکت کار تیمی کمک می‌کند.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش