آمریکا در پی پیچیده کردن توافق هسته ای ایران تلاش های ترامپ برای پیوند اغتشاشات ایران با معاهده هسته ای مخرب است تهدید ترامپ به پاره کردن برجام باعث عدم اعتماد رهبران خارجی به قراردادهای آمریکا می شود

سخنرانی لجوجانه ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کاخ سفید در مورد اغتشاشات ایران، چشم انداز توافق هسته ای ایران را پیچیده تر خواهد کرد.

ادامه مطلب

view:37 منبع: تیتر 1 - 7 ماه پیش