آمریکا به مارادونا روادید مشروط داد

دولت آمریکا با شرط خاصی به اسطوره فوتبال آرژانتین اجازه ورود به این کشور را داد.

ادامه مطلب

view:5 منبع: پارسینه - 2 هفته پیش