آمریکا با راه اندازی جنگ روانی می‌خواهد ایران را مجبور به پذیرش مذاکره مجدد کند

متفکر گفت: آمریکا قصد دارد با راه اندازی یک جنگ روانی، ایران را مجبور به پذیرش مذاکره درباره مباحث فناوری‌های هسته‌ای خارج از برجام کنند.

ادامه مطلب

view:4 منبع: باشگاه خبرنگاران - 2 هفته پیش