آمریکا با ترامپ در دوره لیبرالیسم اقتصادی عریان و ضد دموکراسی به سر می‌برد

تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: دوره لیبرالیسم آمریکایی ترامپ به نوعی دیکتاتوری در عصر جدید است.

ادامه مطلب

view:41 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش