آمریکا: سیاست ما اعمال حداکثر فشار بر کره شمالی است نشست سوچی به شدت به نفع دولت سوریه بود

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: سیاست ما همچنان اعمال حداکثر فشار بر کره شمالی است.

ادامه مطلب

view:27 منبع: باشگاه خبرنگاران - 4 ماه پیش