آمريکا مانعي براي فعاليت هاي اقتصادي ايران نيست

خبرگزاري آريا - کاشان - ايرنا - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر آمريکا تصور مي کند که مي تواند با تحريم، مانع فعاليت هاي نظام جمهوري اسلامي ايران به ويژه در حوزه اقتصاد شود، سخت در اشتباه است.

ادامه مطلب

view:32 منبع: آریا - 4 ماه پیش