آمانو: ۲۸ کشور آفریقایی حتی یک دستگاه رادیوترامپی ندارند!

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ۲۸ کشور آفریقایی حتی یک دستگاه رادیوتراپی ندارند.

ادامه مطلب

view:40 منبع: باشگاه خبرنگاران - 6 ماه پیش