آمار مهاجرانی که در ۲۰۱۸ در دریای مدیترانه غرق شده اند از مرز ۱۰۰۰ تن گذشت

­سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد با مرگ ۲۰۴ مهاجر دیگر در سواحل لیبی، آمار مهاجرانی که از سال ۲۰۱۸ تاکنون در دریای مدیترانه غرق شده اند، از مرز ۱۰۰۰ تن گذشت.

ادامه مطلب

view:7 منبع: تی نیوز - 4 ماه پیش