آمار معتادان خیابانی رسمی نیست

صفاتیان درباره تعداد معتادان خیابانی گفت: هیچ آماری رسمی تاکنون اعلام نشده است، اما بر اساس آمار‌های نیروی انتظامی از تعداد دستگیرشدگان، تعداد معتادان خیابانی بین ۶۰ تا ۱۲۰ هزار تخمین زده می‌شود اگر چه معتقدیم آمار واقعی بیش از این تعداد است.

ادامه مطلب

view:63 منبع: افکار - 10 ماه پیش