آمادگی 61 جایگاه نماز برای مسافران تابستانی

61 جایگاه نماز در جاده های خراسان جنوبی، برای مسافران تابستان آماده سازی شده است.

ادامه مطلب

view:31 منبع: واحد مرکزی خبر - 5 ماه پیش