آمادگی مسکو برای مقابله با هر تهدید احتمالی

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد روسیه برای مقابله با تهدیدهای احتمالی در مرز این کشور آماده است.

ادامه مطلب

view:43 منبع: فردا - 6 ماه پیش