آمادگی دانشگاه علمی کاربردی برای آموزشهای مهارتی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی کشور در شهرستان بم گفت: دانشگاه علمی کاربردی این آمادگی را دارد که در همه رشته ها نیرو های مهارتی تربیت کند .

ادامه مطلب

view:107 منبع: واحد مرکزی خبر - 1 سال پیش