آل سعود گرفتار تروریستهای دست پرورده خود می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: رژیم آل سعود مطمئن باشد درآینده‌ای نه‌چندان دور گرفتار تروریستهای دست پرورده خود می‌شود.

ادامه مطلب

view:104 منبع: پارس - 2 سال پیش