آلودگی هوا فقط مدعی دارد نه بانی ورود مدعی العموم به موضوع آلودگی هوا

شهردارآنلاین: آلودگی هوا مدعی زیاد دارد اما این آخرین کمی متفاوت است، مدعی العموم! در ماجرای دوسال پیش که موضوع آلودگی هوا بحثی چالشی شده بود محمدباقر قالیباف شهردار وقت تهران گفته بود که داوطلب رفع آلودگی هوا نیست اما همکاری خواهد کرد و به نوعی می‌خواست بگوید همه به فرمان من باشند تا آلودگی هوا رفع شود. تا کنون هیچکس فرماندهی رفع آلودگی هوا را نپذیرفته اما همه مدعی آلودگی هوا هستند

ادامه مطلب

view:26 منبع: شهردار انلاین - 10 ماه پیش