آلودگی نگران کننده هوای پایتخت فیلم

شهروندخبرنگار ما از آلودگی هوای تهران در صبح امروز(پنجشنبه) فیلمی را ارسال کرده است.

ادامه مطلب

view:83 منبع: باشگاه خبرنگاران - 9 ماه پیش