آلودگی آب شرب در روستای "میرخواند علیا" فیلم

آب شرب روستای میرخواند علیا واقع در استان قزوین آلوده است.

ادامه مطلب

view:8 منبع: باشگاه خبرنگاران - 1 ماه پیش