آقای عبدی! کدام تصویر هویت اصلاح طلبی است؟!

فقط چند تصویر از هزاران تصویر را تقدیم آقای عبدی می کنم تا معلوم شود عکس گرفتن با چه کسانی و در چه وضعیت هایی ننگ و عار است؟

ادامه مطلب

view:92 منبع: برترین ها - 10 ماه پیش