آقای بازیگر: با حضور چهره های سینما در تئاتر موافقم

در شرایط کنونی در تئاتر، متن و کارگردان در اولویت نیست و بیشترین اهمیت به حضور بازیگر چهره سوق داده شده است و بازیگر سالاری باب شده است، این تصویر در تئاتر خیلی خوب نیست و دستمزدهایی وجود دارد که باعث بی عدالتی می شود. - سه شاخه از یک ریشه هستند اما معقتدم باید اساس نامه ای را برای این سه شاخه تدوین کرد که بر اساس آن پیش برویم تا مشکلی ایجاد نشود. همتی ادامه داد: در شرایط کنونی در تئاتر، متن و کارگردان در اولویت ... منبع خبر: افکارنیوز دسته بندی خبر: فرهنگی

ادامه مطلب

view:25 منبع: قطره - 4 ماه پیش