آقای بازیگر: با حضور چهره‌های سینما در تئاتر موافقم

در شرایط کنونی در تئاتر، متن و کارگردان در اولویت نیست و بیشترین اهمیت به حضور بازیگر چهره سوق داده شده است و بازیگر سالاری باب شده است، این تصویر در تئاتر خیلی خوب نیست و دستمزدهایی وجود دارد که باعث بی عدالتی می‌شود.

ادامه مطلب

view:23 منبع: افکار - 4 ماه پیش