آقازاده‌ها به باتری هم رحم نکردند ردپای پسر آقای «ر.و» در واردات باتری خودرو

یک ژن خوب توانسته با رانت و سفارش و تماس فردی از نهاد ریاست‌جمهوری به وزارت صنعت باتری ماشین را با ارز دولتی وارد کشور کند. این در حالی است که اگر دولت به جای اختصاص ارز برای واردات باتری خودرو، از این صنعت حمایت کند، تولید داخل به‌طور کامل نیاز کشور را تامین می‌کند.

ادامه مطلب

view:16 منبع: 598 - 3 ماه پیش