آفرین به سرمربی پرسپولیس که بهانه جویی نکرد

برانکو بعد از باخت به تیم صنعت نفت آبادان می توانست بهانه جویی و به نوعی باخت را توجیه کند که این کار را نکرد و البته درستش نیز همین بود.

ادامه مطلب

view:27 منبع: جام نیوز - 4 ماه پیش