آغاز نظارت فرآیندی ازمدارس غیردولتی

رئیس مدارس غیر دولتی از آغاز نظارت فرآیندی از مدارس غیر دولتی خبر داد و گفت: مدارسی که توان علمی، دینی و پرورشی را دارند به عنوان معین به مدارس دیگر معرفی می کنیم.

ادامه مطلب

view:138 منبع: شفاف نیوز - 1 سال پیش