آغاز مرمت و بازسازی مخازن آب انبارهای احمدآباد اردکان

سه عدد از مخازن آب انبارهای موجود در سطح شهر احمدآباد از توابع شهرستان اردکان بازسازی و آبگیری شدند.

ادامه مطلب

view:18 منبع: واحد مرکزی خبر - 4 ماه پیش