آغاز طرح ارتقای امنیت اجتماعی در مهران

فرمانده انتظامی شهرستان مهران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دوهفته اخیر به صورت مستمر در شهرستان مهران اجرایی شده است.

ادامه مطلب

view:37 منبع: باشگاه خبرنگاران - 5 ماه پیش