آغاز جنگ تجاري ترامپ با چين هشدار تحليلگران اقتصادي درباره رويارويي تجاري چين و آمريکا

خبرگزاري آريا- ترامپ با اعمال تعرفه هاي جديد آمريکا عليه چين، جنگ تجاري با چين را آغاز کرد.

ادامه مطلب

view:21 منبع: آریا - 4 ماه پیش