آغاز ثبت نام قرآن پژوهان در دارالتحفیظ الهادی

ثبت نام قرآن پژوهان در موسسه دارالتحفیظ الهادی شهرستان جهرم آغاز شد.

ادامه مطلب

view:11 منبع: باشگاه خبرنگاران - 3 ماه پیش